20131214_235512.jpg 20131214_235619.jpg 20131214_235906.jpg 20131214_235838.jpg 20131215_000044.jpg 20131215_205750.jpg 20131215_205811.jpg 20131215_205827.jpg 20131215_205845.jpg 20131215_205911.jpg 20131215_205933.jpg 20131215_210200.jpg 20131215_210249.jpg 20131215_210503.jpg 20131215_210555.jpg 20131215_210639.jpg 20131215_210711.jpg 20131215_210816.jpg 20131215_210850.jpg 20131215_211358.jpg 20131215_232907.jpg 20131215_233103.jpg 20131219_184314.jpg 20131219_184410.jpg 20131219_184450.jpg 20131219_184559.jpg 20131219_184631.jpg 20131219_184659.jpg 20131219_184728.jpg  


Posted by 葡萄媽 at 痞客邦 PIXNET 留言(0) 引用(0) 人氣()

 女兒貼心的幫老媽刻字章,我可是盡全力全給他用上了 !

Posted by 葡萄媽 at 痞客邦 PIXNET 留言(0) 引用(0) 人氣()


Posted by 葡萄媽 at 痞客邦 PIXNET 留言(3) 引用(0) 人氣()


Posted by 葡萄媽 at 痞客邦 PIXNET 留言(1) 引用(0) 人氣()

 
Posted by 葡萄媽 at 痞客邦 PIXNET 留言(0) 引用(0) 人氣()


Posted by 葡萄媽 at 痞客邦 PIXNET 留言(0) 引用(0) 人氣()

Posted by 葡萄媽 at 痞客邦 PIXNET 留言(3) 引用(0) 人氣()


Posted by 葡萄媽 at 痞客邦 PIXNET 留言(0) 引用(0) 人氣()

Posted by 葡萄媽 at 痞客邦 PIXNET 留言(0) 引用(0) 人氣()


 


Posted by 葡萄媽 at 痞客邦 PIXNET 留言(1) 引用(0) 人氣()

Posted by 葡萄媽 at 痞客邦 PIXNET 留言(0) 引用(0) 人氣()

Posted by 葡萄媽 at 痞客邦 PIXNET 留言(1) 引用(0) 人氣()

環保酵素‧製作DIY


.....................................................................................................................................

Posted by 葡萄媽 at 痞客邦 PIXNET 留言(0) 引用(0) 人氣()趁這幾天好天氣快快寄出新年祝福...
祝大家小龍年心想事成..萬事亨通..健康幸福...

Posted by 葡萄媽 at 痞客邦 PIXNET 留言(6) 引用(0) 人氣()

年終大掃除,家裡如有不要的書, 歡迎捐給台北市立啟聰學校

現在不管是宿舍、教室還是圖書室的書架,都還空空的,所以這是一個持續的活動。

⋯⋯ 除2/7 – 2/18學校負責的老師休息以外,即日起都可以。請廣為轉發這個訊息。

Posted by 葡萄媽 at 痞客邦 PIXNET 留言(1) 引用(0) 人氣()